NVF-POSTER-smallTác Giả: Ngụy Vũ Điều quan trọng là để giữ những kỷ niệm của họ còn sống mãi. Và chúng ta sẽ không bao giờ quên thuở ban đầu trong hành trình đến nước Mỹ. Nhiều người Mỹ cà con cái quý vị không biết rằng chúng ta đã bắt đầu cuộc sống mới tại Hoa Kỳ với quá trình là những thuyền nhân… Những mẫu chuyện này sẽ gìn giữ lắm điều quý giá…

*Những điều quý giá bị mất có khả năng biến hóa. Nhất định không đi vào lãng quên. Chỉ là chờ đợi để được đưa vào lời chứng, những câu chuyện và các bài ca về “Đại bi khúc thuyền nhân Việt Nam”

 

 

Nghe Thâu Âm của Đêm Thuyền Nhân

Player error: Audio playlist has no tracks or doesn't exists.

Video của Buổi Ra Mắt Sách “Hành Trình Thuyền Nhân” / “The Vietnamese Boat People”

Xem Video Đêm Thuyền Nhân ở dưới đây qua YouTube. Ngưng âm thanh của chương trình trên, “Nghe Lại Đêm Thuền Nhân – Ngày 8 Tháng 11, 2013″, trước khi xem video để chống âm thanh xen vào âm thanh của video dưới đây.

Xem Hình Ảnh của Đêm Thuyền Nhân

Ấn vào hình dưới đây để vào album Đêm Thuyền Nhân.

http://www.nvradio.co/wp-content/uploads/images/IMG_0016x_1.jpg
Hits: 504